Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Transcrierea actelor de stare civila

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.

Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă la Ambasada RM la Londra, acest serviciu este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa: PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

Pentru transcrierea certificatului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 • Cererea de transcriere a actului de naştere;
 • paşaportul solicitantului;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere de origine străină care necesită transcriere;
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ;
 • certificatul de paternitate;
 • hotărârea judecătorească de adopţie (în cazul în care există adopţii);
 • consimţământul autentificat notarial al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 • cererea de transcriere a certificatului de căsătorie;
 • paşaportul solicitantului;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ;
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, nu este necesară prezentarea acestui certificat);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

Pentru transcriere a actului de schimbare a numelui eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

Taxele pentru înregistrarea căsătoriei click aici.