Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Titlu de călătorie

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține on-line accesând adresa: PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

Atenție. Programarea este valabilă doar pentru un titlu de călătorie.

În caz de urgențe, Vă îndemnăm să contactați Ambasada la următorul e-mail: consul.london@mfa.gov.md, cu invocarea motivului de urgență, numelui/ prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

Cerințe generale

Cetățenii Republicii Moldova care nu dețin pașapoarte, sau valabilitatea pașapoartelor a expirat, pot obține Titlu de Călătorie pentru a se întoarce în țară.

Ambasada poate elibera Titlu de Călătorie doar cetățenilor Republicii Moldova pe un termen de valabilitate de până la 30 de zile calendaristice de la data eliberării.

În cazul în care nu aveți nici un act moldovenesc (pașaport, buletin de identitate, permis de conducere), Ambasada trebuie să verifice suplimentar apartenenta la cetățenia Republicii Moldova, precum și exactitatea datelor prezentate.

Pentru perfectarea Titlului de călătorie este necesar să prezentați în adresa Ambasadei următoarele:

  • o fotografie 35mm/45mm color, mate (cu capul descoperit, fără ochelari, fața să fie fotografiată integral până la umeri pe fon alb);
  • cerere de solicitare a titlului de călătorie, care poate fi descărcată aici
  • dovada cetățeniei Republicii Moldova. Cetățenii străini și apatrizii prezintă dovada dreptului de ședere permanentă sau provizorie în Republica Moldova;
  • dovada lipsei unui document de călătorie valabil.

Drept dovada a cetățeniei Republicii Moldova servesc unul din următoarele documente: buletinul de identitate, pașaportul, certificatul de naștere în cazul minorilor (pentru copiii născuți în Marea Britanie certificatul de naștere urmează să fie prezentat cu APOSTILĂ), certificatul de confirmare a cetățeniei Republicii Moldova.

Pentru solicitarea TITLULUI DE CĂLĂTORIE pentru copii minori, solicitantul (unul din părinți), cetățeanul Republicii Moldova, urmează să se prezinte PERSONAL CU COPILUL la Ambasadă.

Dovada lipsei unui document de călătorie se consideră: pașaportul expirat, pașaportul deteriorat, pașaportul părinților în care au fost incluși copiii minori, pașaportul de model ieșit din uz, declarația de pierdere sau furt al pașaportului, declarația privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie.

Cetățenii străini și apatrizii prezintă în calitate de dovadă a dreptului de ședere în Republica Moldova unul din următoarele acte: permisul de ședere permanentă sau provizorie, buletinul de identitate pentru apatrizi, pentru refugiați sau pentru beneficiarii de protecție umanitară, documentul de călătorie pentru apatrizi sau pentru persoanele cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau de protecție umanitară, certificatul de confirmare a dreptului de ședere permanentă sau provizorie în Republica Moldova.

Atenție! În Republica Moldova puteți pleca cu Titlu de Călătorie pe calea aerului, deci cu avionul fără a ieși din zona de tranzit al aeroportului, cu destinație finală „Chișinău” Aeroport. Cetățenii care intenționează să călătorească pe calea terestră (cu automobilul sau tren prin Romania), urmează să solicite din timp la Ambasada sau consulatul țării respective din Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, aplicarea pe titlul de călătorie a vizei de tranzit, în cazul în care aceasta este necesară pentru tranzitarea țării respective.

Taxa consulara urmează a fi achitată în ziua programării la Ambasadă prin transfer bancar.

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)

 

Taxele pentru titlu de călătorie click aici