A A A

Titlu de călătorie

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Titlu de călătorie se eliberează în ziua solicitării
Costul pentru perfectarea actelor de stare civilă îl găsiți la rubrica Taxe consulare și aferente

Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:

 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat;
 • nu au avut niciodată pașaport.
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • 1 fotografie color de format 3x4 cm;
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ certificat de naștere
  ✔ orice alt document cu fotografie.
 • pentru copiii născuți în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord certificatul de naștere britanic urmează să fie prezentat cu APOSTILĂ (Pentru solicitarea TITLULUI DE CĂLĂTORIE pentru copii minori, solicitantul (unul din părinți), cetățeanul Republicii Moldova, urmează să se prezinte PERSONAL CU COPILUL la Ambasadă).
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie spre Republica Moldova.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată doar prin virament bancar.
 • Atenție! În Republica Moldova puteți pleca cu Titlu de Călătorie pe calea aerului, deci cu avionul fără a ieși din zona de tranzit al aeroportului, cu destinație finală „Chișinău” Aeroport. Cetățenii care intenționează să călătorească pe calea terestră, urmează să solicite din timp la Ambasada sau consulatul țării respective din Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, aplicarea pe titlul de călătorie a vizei de tranzit, în cazul în care aceasta este necesară pentru tranzitarea țării respective.
 • în caz de urgență, Vă îndemnăm să contactați Ambasada la următorul e-mail: consul.london@mfa.gov.md, cu invocarea motivului de urgență, numelui/ prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.