Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

 

LEGEA Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

 

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

 

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

 

Account Name:Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code:30-65-41
Account number:35145860
Reference:numele prenumele pentru cine se achita taxa

 

CUANTUMUL TAXELOR CONSULARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE 
SERVICIILOR CONSULARE ÎN LIRE STERLINE RECALCULATE LA DATA DE 
01.07.2021- Marea Britanie, valabile pentru perioada 01.07-30.09.2021 
            
 EUR/GBPGBP/USD  
 0,86231,3991  
Cursul mediu de schimb pentru perioada 01 aprilie-29 iunie 2021 conform ratelor statistice Bank of England 
 recalculat în valuta Lire sterline      
Tipul de acţiuneTermenul de prestare         (zile calendaristice)Taxa consulară EuroTaxa consulară GBPChelt. aferente incas. consul. EuroChelt. aferente incas. consul. GBPAprobat ASP in valuta USDAprobată plata la ASP în GBPTotal plata GBPTotal plata GBP cu serviciile poștale 
 
I. Perfectarea vizelor  
1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar 2017 0  17nu se perfectează prin poșta 
2. Tip B – viză de tranzit 4034 0  34 
3. Tip C – viză de scurtă ședere 4034 0  34 
4. Tip D – viză de lungă ședere 4034 0  34 
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente 
1.Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova20 zile403411949357886 
5 zile40341198661104112  
1.1.Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copii sub 7 ani și până la 12 ani20 zile403410938277078  
5 zile4034121066479199  
1.2 Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului RM20 zile302698864048 
5 zile302611923165159 
1.3 Declarația pierderii sau furtului buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova , inclusiv provizoriu, pașaportului cetățeanului RM (în procesul de obținere a unui nou buletin di identitate, inclusiv provizoriu sau/și pașaport)La momentul adresării      2  
 
 
2.Examinarea cererii privind autorizarea emigrării cetățeanului RM aflat în străinătate30 zile150129201796152  
10 zile15012920174331177 
3.Eliberarea titlului de călătorie       21  
3.1. Eliberarea titlului de călătorie pentru copii minori în vîrstă pînă la 18 ani 201754  gratis  
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei  
1. Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 109109  18nu se perfectează prin poșta 
2. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 3002592017  276 
3. Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 10954  13 
4. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 5043    43 
5. Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 109    9 
6. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 5043    43 
7. Dobândirea cetățeniei RM prin recunoaștere:         
a) în temeiul prevederilor art.12 alin(1¹) din Legea cetățeniei RM nr.1024/2000în ziua adresării    755 
b) în temeiul prevederilor art.12 alin(2) din Legea cetățeniei RM nr.1024/2000 (G5)6 luni    292121 
8. Redobândirea cetățeniei RM (avizarea dosarelor parvenite prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare) (G5)Până la 3 luni    gratuitgratuitgratuit 
9. Renunțarea la cetățenia RM (avizarea dosarului parvenit prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare) (G5)Până la 3 luni    gratuitgratuitgratuit 
          
IV. Înregistrarea actelor/eliberarea documentelor de stare civilă  
1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 50432017  60  
2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă 2502162017  233  
3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soș este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani       60  
     
4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 1501292017  146   
5.Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv. 201754  21  
6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patrimoniului, cu eliberarea certificatului respectiv. 2017109  26  
7.Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă45 zile3026547535  
30 zile302654211545  
8.Eliberarea certificatului privind starea civilă45 zile3026545434  
30 zile302654141040  
9.Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială45 zile3026549636  
30 zile302654282050 
10.Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui45 zile3026546434  
30 zile302654171242 
11.Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă45 zile3026545434  
30 zile302654161141 
12.Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă45 zile3026547535  
30 zile302654211545 
13.Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul de stare civilă)45 zile3026543232  
30 zile30265410737 
14.Înregistrarea faptului recunoașterii paternității, în baza declarației comune a părinților copilului  gratuit gratuit  gratuit  
           
V. Îndeplinirea actelor notariale        nu se perfectează prin poșta 
1.      Autentificarea procurii         
a)      în numele persoanei fizice 3026    26 
b)      în numele persoanei juridice 6052    52 
2.      Autentificarea testamentului 3026    26 
3.      Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 1008654  90 
4.      Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50 (pentru fiecare lună)4354  47 
5.      Legalizarea semnăturilor pe documente 109    9 
6.      Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 2 (pentru o pagină)2    2 
7.      Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele 10 (pentru o pagină)954  13 
8.      Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:         
a)      certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc 2017    17 
b)      certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 109    9 
c)      certificarea timpului (datei) prezentării documentului 1513    13 
9. Primirea documentelor la păstrare 20 (pentru fiecare lună)17    17 
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 109    9 
11. Întocmirea protestelor de mare 3026    26 
12. Asigurarea probelor 5043    43 
13. Alte acte notariale 5043    43 
VI. Legalizarea consulară          
Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:          
a)      pentru personae fizice 302654  30  
b) pentru personae juridice 605254  56  
VII. Alte acțiuni consulare          
1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 302654  3038 
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 302654  30nu se perfectează prin poșta