Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

 

LEGEA Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

 

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

 

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

 

Account Name:Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code:30-65-41
Account number:35145860
Reference:numele prenumele pentru cine se achita taxa

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord     
Cuantumul plăţilor pentru serviciile consulare prestate de către Ambasadă     
Rata medie de schimb stabilită pentru anul 2018 conform datelor oficiale ale Bank of England Euro/Lira sterlină si BNM al RM   0,8850 
  Tarifele recalculate din Euro/USD în GBP 
Tipul de acţiunePerioada de perfectare a acţiunii de către ÎP Agenția Servicii PubliceTaxa consulară şi plata aferentă, în GBPPlata pentru perfectarea actului prin intermediul ÎP Agenția Servicii Publice, RM, în GBPTotal costul serviciului consular, în GBPTaxa aferentă pentru Serviciul de livrare la domiciliu prin poștă
I. Perfectarea vizelor     
1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar 18 18 
2. Tip B – viză de tranzit 35 35 
3. Tip C – viză de scurtă ședere 35 35 
4. Tip D – viză de lungă ședere 35 35 
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altor documente     
1.0 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) şi perfectarea actului  30 zile calendaristice45  35808
15 zile calendaristice43888
5 zile lucrătoare611068
1.1 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) pentru copilul sub 7 ani şi cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani, aflat în străinătate, inclusiv perfectarea actului  30 zile calendaristice4427718
15 zile calendaristice4733808
5 zile lucrătoare4647938
1.2 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) , prelavarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent  30 zile calendaristice4427718
15 zile calendaristice4733808
5 zile lucrătoare4647938
1.3 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) , prelavarea datelor biometrice fizic imposibilă provizoriu  30 zile calendaristice4527728
15 zile calendaristice4733808
5 zile lucrătoare4647938
2. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate (BI) şi perfectarea acestuia (cu excepţia celor indicate în p.2.1 şi 2.2).  30 zile calendaristice355,540,58
15 zile calendaristice369458
5 zile lucrătoare3717548
2.1 Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic al cetăţeanului RM (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP, paşaportului de tip sovietic), declarat pierdut sau furat pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate  30 zile calendaristice355,540,58
15 zile calendaristice3613498
5 zile lucrătoare3726638
2.2 Perfectarea setului de documente şi eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP) pentru ceţeanul RM, aflat provizoriu în străinătate:24 ore     8
a) fără fotografierea persoanei;342368
b) cu fotografierea persoanei sau scanarea fotografiei acesteia373408
2.3 Perfectarea setului de documente pentru eliberarea fişei de însoţire la buletinul de identitate al cetăţeanului RM (RA de generaţia I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului pentru cetăţeanul RM, aflat provizoriu în străinătate  30 zile calendaristice301318
15 zile calendaristice302328
5 zile lucrătoare303338
3.0 Perfectarea setului de documente pentru înregistrarea cetăţeanului RM aflat temporar în străinătate (R):la momentul adresării    30       
1) la domiciliu în RM:   
a) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia I;0,530,5 
b) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia II sau III;notănotă 
2) la reşedinţă în RM:0,530,5 
3.1 Perfectarea setului de documente pentru înregistrarea cetăţeanului RM aflat temporar în străinătate, cu iradierea de pe adresa anterioară(R):la momentul adresării    30       
1) la domiciliu în RM:   
a) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia I;131 
b) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia II sau III;notănotă 
2) la reşedinţă în RM:131 
3.2 Radierea din evidenţă a cetăţeanului RM la cererea solicitantului sau a proprietarului locuinţei, aflat în străinătate24 ore300,530,5 
3.3 Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv  90 zile calendaristice150  gratuit150 
60 zile calendaristice30,5180,5 
30 zile calendaristice63213 
4. Eliberarea titlului de călătorie 22 22 
4.1 Eliberarea titlului de călătorie pentru copii minori în vărstă de pînă la 18 ani   gratuit 
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei     
1. Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 14 14 
2. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 283 283 
3. Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 13 13 
4. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 44 44 
5. Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 9 9 
6. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 44 44 
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă     
1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 62 62 
2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă 239 239 
3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soș este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 62 62 
4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 150 150 
5.Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 22 228
6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 27 27 
V. Îndeplinirea actelor notariale     
1. Autentificarea procurii:   27  
a) în numele persoanei fizice 27  
b) în numele persoanei juridice 53 53 
2. Autentificarea testamentului 27 27 
3. Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 93 93 
4. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 49 49 
5. Legalizarea semnăturilor pe documente 9 9 
6. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 2 2 
7. Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele 13 13 
8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege: 18  18  
a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc   
b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 9 9 
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului 13 13 
9. Primirea documentelor la păstrare 18 18 
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 9 9 
11. Întocmirea protestelor de mare 27 27 
12. Asigurarea probelor 44 44 
13. Alte acte notariale 44 44 
VI. Legalizarea consulară     
Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:   31  
a) pentru personae fizice 31  
b) pentru personae juridice 58 58 
VII. Alte acțiuni consulare     
1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 31 318
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 31 31