Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

 

LEGEA Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

 

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

 

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

 

Account Name:Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code:30-65-41
Account number:35145860
Reference:numele prenumele pentru cine se achita taxa

 

 Anexa 1 la Ordinul nr. 15 din 03.07.2020
Cuantumul plăţilor pentru serviciile consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  
Tarifele recalculate din Euro/USD în GBP   
Tipul de acţiunePerioada de perfectare a actului de către Agenţia Servicii Publice a RMTotal costul serviciului consular cu ridicarea actelor la sediul Ambasdei, în GBPTotal costul serviciului consular, la solicitarea expedierii actelor perfectate titularului cu serviciul special poştal, în GBP
I. Perfectarea vizelor   
1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar 18nu se perfectează prin poştă
2. Tip B – viză de tranzit 36nu se perfectează prin poştă
3. Tip C – viză de scurtă ședere 36nu se perfectează prin poştă
4. Tip D – viză de lungă ședere 36nu se perfectează prin poştă
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altor documente   
1.0 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) şi perfectarea actului  30 zile calendaristice8290
15 zile calendaristice92100
5 zile lucrătoare110118
1.1 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) pentru copilul sub 7 ani şi cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani, aflat în străinătate, inclusiv perfectarea actului  30 zile calendaristice7381
15 zile calendaristice8290
5 zile lucrătoare96104
1.2 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) , prelavarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent  30 zile calendaristice7381
15 zile calendaristice8290
5 zile lucrătoare96104
1.3 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) , prelavarea datelor biometrice fizic imposibilă provizoriu  30 zile calendaristice7482
15 zile calendaristice8290
5 zile lucrătoare96104
2. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate (BI) şi perfectarea acestuia (cu excepţia celor indicate în p.2.1 şi 2.2).  30 zile calendaristice4149
15 zile calendaristice4553
5 zile lucrătoare5563
2.1 Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic al cetăţeanului RM (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP, paşaportului de tip sovietic), declarat pierdut sau furat pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate  30 zile calendaristice4149
15 zile calendaristice5058
5 zile lucrătoare6472

2.2 Perfectarea setului de documente şi eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP) pentru ceţeanul RM, aflat provizoriu în străinătate:
a) fără fotografierea persoanei;

  24 ore  
 3644
b) cu fotografierea persoanei sau scanarea fotografiei acesteia4048
2.3 Perfectarea setului de documente pentru eliberarea fişei de însoţire la buletinul de identitate al cetăţeanului RM (RA de generaţia I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului pentru cetăţeanul RM, aflat provizoriu în străinătate  30 zile calendaristice3341
15 zile calendaristice3442
5 zile lucrătoare3543
3.0 Perfectarea setului de documente pentru înregistrarea cetăţeanului RM aflat temporar în străinătate (R):la momentul adresării        
1) la domiciliu în RM:
a) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia I;32,5nu se perfectează prin poştă
b) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia II sau III;notănu se perfectează prin poştă
2) la reşedinţă în RM:32,5nu se perfectează prin poştă
3.1 Perfectarea setului de documente pentru înregistrarea cetăţeanului RM aflat temporar în străinătate, cu iradierea de pe adresa anterioară(R):la momentul adresării        
1) la domiciliu în RM:
a) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia I;33nu se perfectează prin poştă
b) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia II sau III;notănu se perfectează prin poştă
2) la reşedinţă în RM:33nu se perfectează prin poştă
3.2 Radierea din evidenţă a cetăţeanului RM la cererea solicitantului sau a proprietarului locuinţei, aflat în străinătate24 ore32,5nu se perfectează prin poştă
3.3 Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv  90 zile calendaristice153nu se perfectează prin poştă
60 zile calendaristice184nu se perfectează prin poştă
30 zile calendaristice218nu se perfectează prin poştă
4. Eliberarea titlului de călătorie 23nu se perfectează prin poştă
4.1 Eliberarea titlului de călătorie pentru copii minori în vărstă de pînă la 18 ani gratuitnu se perfectează prin poştă
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei   
1. Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 18nu se perfectează prin poştă
2. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 288nu se perfectează prin poştă
3. Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 14nu se perfectează prin poştă
4. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 45nu se perfectează prin poştă
5. Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 9nu se perfectează prin poştă
6. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 45nu se perfectează prin poştă
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă   
1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 63nu se perfectează prin poştă
2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă 243nu se perfectează prin poştă
3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soș este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 63nu se perfectează prin poştă
4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 153nu se perfectează prin poştă
5.Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 2331
6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 27nu se perfectează prin poştă
V. Îndeplinirea actelor notariale   
1. Autentificarea procurii:   
a) în numele persoanei fizice 27nu se perfectează prin poştă
b) în numele persoanei juridice 54nu se perfectează prin poştă
2. Autentificarea testamentului 27nu se perfectează prin poştă
3. Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 95nu se perfectează prin poştă
4. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50nu se perfectează prin poştă
5. Legalizarea semnăturilor pe documente 9nu se perfectează prin poştă
6. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 2nu se perfectează prin poştă
7. Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele 14nu se perfectează prin poştă
8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege: 18nu se perfectează prin poştă
a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc  nu se perfectează prin poştă
b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 9nu se perfectează prin poştă
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului 14nu se perfectează prin poştă
9. Primirea documentelor la păstrare 18nu se perfectează prin poştă
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 9nu se perfectează prin poştă
11. Întocmirea protestelor de mare 27nu se perfectează prin poştă
12. Asigurarea probelor 45nu se perfectează prin poştă
13. Alte acte notariale 45nu se perfectează prin poştă
VI. Legalizarea consulară   
Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:   
a) pentru personae fizice 32nu se perfectează prin poştă
b) pentru personae juridice 59 
VII. Alte acțiuni consulare   
1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 3240
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 32nu se perfectează prin poştă

Ambasador: Angela Ponomariov
Șef serviciu, contabil șef: Tatiana Neclea

Contrasemnat:
Cristina Jandîc, Secretar II, responsabil de afaceri consulare