Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Solicitarea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 5 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent mai multe acte de stare civilă pe numele său, va înregistra o programare

Extras de pe actul de stare civilă, extras plurilingv/multilingv de pe actul de naștere, de căsătorie, de deces, duplicat al certificatului de stare civilă
Costul pentru perfectarea actelor de stare civilă îl găsiți la rubrica Taxe consulare și aferente

+8 £ – taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu

Serviciul de eliberare a certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop confirmarea înregistrării actului de stare civilă și care influențează apariția, modificarea sau încetarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi caracterizează statutul de drept al faptului de stare civilă respectiv. Acestea se eliberează pentru utilizare permanentă.

Pentru solicitarea actelor indicate în această rubrică solicitantul va prezenta:
  • buletin de identitate valabil cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie.
  • copia certificatului moldovenesc de naștere, căsătorie, divorț, deces, după caz.
  • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport).
  • Cererea persoanei se expediază în adresa Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite Ambasadei.
  • Extrasul multilingv se eliberează în conformitate cu prevederile Convenției de la Viena, semnată la 08 septembrie 1976, cu conținut și inclusiv în limba engleză.
  • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată doar prin virament bancar.
  • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate Republica Moldova.
  • Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată personal de către solicitant pe plic, prin curier (Royal Mail). Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, Ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la Ambasadă la numărul de mobil indicat în cerere, cu ridicarea actului de către solicitant.
  • Actele indicate în această rubrica se pot perfecta în timp redus (de la cîteva ore la cîteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului, rudelor de gradul I-II ale acestuia sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.