Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Se prelungește termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova.

Publicat:Mon, 30/05/2022 - 16:44

Aducem la cunoștința cetățenilor RM că în conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 21, din 18 mai 2022

(https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_a_rm_nr.21_din_18.05.2022.pdf?fbclid=IwAR29nAqt4tFVRVCQ5b2u_YBPqdLUAR_eOapqh_Me3u4ZNa-oCwYkeXP6RSg),

Începând cu data de 1 iunie 2022 se prelungește de drept, până la 30 iunie 2023, termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova care a expirat sau, după caz, va expira în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022.

Astfel, conform punctului 24 din Dispoziția menționată mai sus “Prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), ale Legii nr. 269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), ale Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 36-40, art. 171) și Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, art. 1145), toate cu modificările și completările ulterioare, se aplică următoarele prevederi:

24.1. Începând cu data de 1 iunie 2022, se prelungește de drept până la 30 iunie 2023, termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova care a expirat sau, după caz, va expira în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022;

24.2. Agenția Servicii Publice nu va elibera pașaport al cetățeanului Republicii Moldova în condițiile prevederilor legale, precum și în următoarele cazuri:

- 24.2.1. solicitantul deține cel puțin un pașaport al cetățeanului Republicii Moldova, care cade sub incidența subpct. 24.1. din prezentul punct;

- 24.2.2. solicitantul deține pașaportul cetățeanului Republicii Moldova valabil;

- 24.2.3. persoana solicită eliberarea a două pașapoarte concomitent.