Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Relaţii comercial-economice

Relațiile comerciale dintre RM și MB înregistrează un sold pozitiv în cooperarea comercial-economică. În anul 2017, volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, a înregistrat suma de 193,27 mil. USD (+9,6% în comparaţie cu anul 2016).

  • Exportul – 136,149 mil. USD (+19,1% în comparaţie cu anul 2016).
  • Importul – 57,121 mil. USD (-7,86% în comparaţie cu anul 2016).
  • Sold pozitiv – 79,03 mil. USD.

 

Conform Raportului organizaţiei de consultanţă „British Enterprise” la solicitarea MAE britanic, cele mai importante oportunităţi de investiţii pentru companiile britanice în Republica Moldova sunt în următoarele sectoare:

  • energetic, în special eficienţă energetică şi surse energetice de alternativă;
  • agrobusiness-ul (inclusiv sistemele de irigare şi resurse de apă);
  • educaţie şi trening;
  • training în arealele administraţiei publice, inclusiv cel al justiţiei, taxelor şi vămii;
  • tehnologii informaţionale şi de comunicare;
  • proiecte în insfrastructură;
  • industria uşoară, în special cea textilă.

 

Cooperarea socio-umanitară

 

Asistenţa tehnică a Marii Britanii în RM a fost acordată din 1991, prin intermediul Departamentului pentru Dezvoltare Internaţională (DFID). Volumul total de asistenţă oferit în perioada 1991-2009 se estimează la 20 mln lire sterline. În 2000, DFID şi-a deschis o reprezentanţă permanentă în RM. Până în 2004, majoritatea proiectelor de asistenţă au fost realizate în sectoarele agricol, bancar şi social. În conformitate cu Planul Regional de Asistenţă pentru 2004-2007, proiectele au fost realizate în următoarele domenii: (1) îmbunătăţirea guvernării şi a cadrului instituţional în vederea reducerii sărăciei; (2) promovarea unei dezvoltări economice durabile; (3) consolidarea contribuţiei Marii Britanii la prevenirea şi soluţionarea conflictelor. Prin intermediul Fondului Global pentru Prevenirea Conflictelor, creat în comun cu MAE britanic, Ministerul Apărării şi DFID, a fost elaborat proiectul de 3 ani, denumit Cadrul de Asigurare a Păcii, orientat spre reducerea sărăciei prin soluţionarea conflictului, instruirea mass-mediei şi proiecte interumane. După 18 ani de activitate în Moldova, DFID a adoptat decizia de a-şi încheia activitatea în RM în martie 2011 datorită faptului, că potrivit evaluării OECD, RM a fost promovată în categoria ţărilor cu venituri medii. La încheierea activităţii DFID în RM, volumul total de asistenţă acordat ţării a constituit 40 mln. lire sterline.