A A A

Relaţii comercial-economice

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Regatul Unit în anul 2023 a înregistrat suma de 115,69 mln. USD (export 39,72 mln. USD, import 75,96 mln. USD). Analiza evoluției exporturilor în 2023, comparativ cu 2022, relevă micșorarea exporturilor de mărfuri în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu 35,93%, precum și o majorare a importurilor cu 7,21%.  

Investiții și schimburi comerciale 

Conform datelor oficiale prezentate de Agenția Servicii Publice (24.11.2023), în Republica Moldova îşi desfășoară activitatea 235 întreprinderi cu capital originar din Regatul Unit, valoarea investițiilor în capitalul social fiind de circa 840,83 mln. lei. După volumul capitalului investit, Regatul Unit se află pe locul 8 printre principalii investitori ai Republicii Moldova.

După valoarea volumului schimburilor comerciale, în 2023 Regatul Unit se află pe locul 19 la nivel mondial printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial, cu o pondere de 0,91% în comerțul total al țării.

Analizând structura comerțului bilateral, principalele produse exportate în Regatul Unit sunt îmbrăcăminte, vinuri, fire, cabluri, fructe, nuci, țesături. În același timp, topul produselor importate de Moldova sunt autoturisme, medicamente, buldozere, țesături, tractoare, alcool etilic, insecticide, preparate de ras, pești congelați, reactivi de diagnostică.