Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Pașapoarte

Perfectarea paşaportului biometric

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează de la naștere.

Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot deține două pașapoarte valabile, cu condiția ca datele titularului din acestea să fie identice.

Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează în exclusivitate pașapoarte cu date biometrice. Pașapoartele eliberate până la 1 ianuarie 2011 continua să fie valabile până la data expirării specificată în ele.

Nu se includ datele despre copii în pașapoartele părinților.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani pașaportul se eliberează pe un termen de 7 ani, iar persoanelor cu vârsta sub 7 ani - pe un termen de 4 ani.

Totodată, nu se mai indica grupa sangvină și naționalitatea cetățeanului in actele de identitate.

http://lex.justice.md 

Prelevarea datelor biometrice

Depunerea cererii de perfectare a pașaportului biometric implică acceptul persoanei sau reprezentatului legal al acesteia pentru prelevarea/procesarea digitală a următorilor parametri biometrici:

 • Pentru adulți și copiii care au împlinit 12 ani: fotografia digitală, amprentele digitale, semnătura digitală;
 • Copiii mai mari de 14 ani aplică semnătura digitală;
 • Pentru copiii mai mici de 10 ani: fotografia digitală.

Obligativitatea deținerii buletinului de identitate

Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 16 ani pot depune cererea de perfectare a pașaportului biometric doar dacă dețin buletin de identitate valabil sau dacă depun cererea de perfectare a buletinului de identitate concomitent cu cererea de perfectare a pașaportului biometric.

Cetățenii Republicii Moldova cărora li s-a aprobat stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate (emigrarea autorizată) sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

Copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

Documente necesare

I. Pentru persoanele care au împlinit 18 ani 

Prezența persoanei este obligatorie. În cazul documentării primare cu buletin și pașaport, prezența unui părinte sau rude de gradul I-III este obligatorie

 • Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);

Notă! Persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldoveneşti vor prezenta paşaportul national eliberat de autorităţile străine.

În cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanţilor legali.

 • Certificatele de stare civilă:
 1. certificatul de naştere;
 2. certificatul de căsătorie (după caz);
 3. certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
 4. certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
 5. certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani(după caz);
 6. certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);

II. Pentru copiii care au împlinit 16 ani 

Prezența copilului este obligatorie, însoțit de un părinte (sau reprezentant legal)

 • Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților.

III. Pentru copiii care au împlinit 10 ani: 

Prezența copilului este obligatorie, însoțit de un părinte (sau reprezentant legal)

 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților.

IV. Pentru copiii mai mici de 10 ani: 

Prezența copilului este obligatorie, se prezintă unul din părinți (sau un reprezentant legal)

 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților.

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,  după 17 august 2001, urmează a fi legalizate prin „apostilare” de către Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii  (adresa şi contactele oficiului de legalizări le găsiţi în anexă). Certificatele britanice sau emise de alt stat se transcriu în registrele moldovenești de stare civilă.

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare: 

Account Name:Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code:30-65-41
Account number:35145860
Reference:numele prenumele pentru cine se achita taxa

 

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)

Depunerea cererii

Cererea se depune personal la sediul Ambasadei, în scris, în fața funcționarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular.

În cazul minorilor și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea pașaportului acționează reprezentantul legal al acestuia.

Menționăm că actele de identitate sunt perfectate în Republica Moldova. Prin urmare, termenul de 5, 15, 30 zile este pentru perfectarea de către autoritățile competente în țară.

Astfel că, pașaportul la 5 zile ajunge la Ambasadă în decurs de 3-4 săptămâni, la 15 zile în 6-7 săptămâni și la 30 de zile la 8-9 săptămâni.

Tipul de acţiunePerioada de perfectare a actului de către Agenţia Servicii Publice a RMTaxa consulară şi plata aferentă, în GBPPlata pentru perfectarea actului prin intermediul Agenţiei Serviciii Public al RM, în GBPTotal costul serviciului consular cu ridicarea actelor la sediul Ambasdei, în GBPTotal costul serviciului consular, la solicitarea expedierii actelor perfectate titularului cu serviciul special poştal, în GBP
1.0 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) şi perfectarea actului  30 zile calendaristice46368290
15 zile calendaristice 4692100
5 zile lucrătoare 64110118
1.1 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) pentru copilul sub 7 ani şi cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani, aflat în străinătate, inclusiv perfectarea actului  30 zile calendaristice45287381
15 zile calendaristice48348290
5 zile lucrătoare474996104
1.2 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) , prelavarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent  30 zile calendaristice45287381
15 zile calendaristice48348290
5 zile lucrătoare474996104
1.3 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) , prelavarea datelor biometrice fizic imposibilă provizoriu  30 zile calendaristice46287482
15 zile calendaristice48348290
5 zile lucrătoare474996104

 

Prelungirea termenului de valabilitate a pasaportului

Termenul de valabilitate al pasaportului national nu se mai extinde, odata cu adoptarea Legii nr.309-XVI din 01.12.2005 privind modificarea si completarea Legii nr.269-XIII din 09.11.1994 cu privire la iesirea si intrarea in Republica Moldova, a Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte si a Legii nr.1518-XV din 06.12.2002 cu privire la migratiune, publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr.176-18 din 30.12.2005).

Perfectarea buletinului de identitate prin procură

Urmare adoptării de către Parlamentul RM a Legii nr. 113 din 09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, actele de identitate nu mai pot fi perfectate prin intermediul procurilor.

Inscrierea Copilului in Pasaportul Parintilor

În conformitate cu modificările operate în legislaţia Republicii Moldova, care reglementează Sistemul naţional de paşapoarte, începând cu 1 ianuarie 2011, în paşapoartele părinţilor nu vor mai fi introduse datele şi fotografiile copiilor (alin. 10, art. 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – abrogat prin Legea nr. 135 din 01.07.2010).

Urmare intrării în vigoare a modificării respective, începând cu 1 ianuarie 2011, Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sistează procedura consemnării datelor personale şi a fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor.