Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Pașapoarte

Perfectarea pașaportului biometric

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa: PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

Atenție. Programarea este valabilă doar pentru un pașaport.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează de la naștere.

Cetățenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot deține două pașapoarte valabile, cu condiția ca datele titularului din acestea să fie identice.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani pașaportul se eliberează pe un termen de 7 ani, iar persoanelor cu vârsta sub 7 ani - pe un termen de 4 ani.

Prelevarea datelor biometrice

Depunerea cererii de perfectare a pașaportului biometric implică acceptul persoanei sau reprezentatului legal al acesteia pentru prelevarea/procesarea digitală a următorilor parametri biometrici:

 • Pentru adulți și copiii care au împlinit 12 ani: fotografia digitală, amprentele digitale, semnătura digitală;
 • Copiii mai mari de 14 ani aplică semnătura digitală;
 • Pentru copiii mai mici de 10 ani: fotografia digitală.

Obligativitatea deținerii buletinului de identitate

Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 16 ani pot depune cererea de perfectare a pașaportului biometric doar dacă dețin buletin de identitate valabil sau dacă depun cererea de perfectare a buletinului de identitate concomitent cu cererea de perfectare a pașaportului biometric.

Cetățenii Republicii Moldova cărora li s-a aprobat stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate (emigrarea autorizată) sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

Copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

La cerere, pașaportul poate fi expediat solicitantului prin poștă. Pentru a transmite pașaportul perfectat la domiciliu, solicitanții sunt rugați să procure de la poștă (Royal Mail) și să prezinte, în momentul depunerii dosarului, un plic preplătit, conform MODELULUI – a se vedea aici

Pentru examinarea cererii de perfectare a pașaportului solicitantul depune PERSONAL la Ambasadă, următoarele acte în original + 1 fotocopie:

I. Pentru persoanele care au împlinit 18 ani 

Prezența persoanei este obligatorie.

În cazul documentării primare cu buletin și pașaport, prezența unui părinte sau rude de gradul I-III este obligatorie

 • Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • Certificatul de căsătorie sau certificatul de divorț, (dacă căsătoria/divorțul a avut loc în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de către organele Republicii Moldova în original

Notă! Persoanele care dețin şi cetățenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldovenești vor prezenta pașaportul național eliberat de autoritățile străine.

În cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanților legali.

 • Certificatele de stare civilă:
 1. certificatul de naștere;
 2. certificatul de căsătorie (după caz);
 3. certificatul de divorț (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
 4. certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
 5. certificatele de naștere ale copiilor sub 16 ani(după caz);
 6. certificatul de deces al soțului/soției (după caz);

II. Pentru copiii care au împlinit 16 ani

Prezența copilului este obligatorie, însoțit de un părinte (sau reprezentant legal)

 • Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie moldovenesc al părinților.

III. Pentru copiii care au împlinit 10 ani: 

Prezența copilului este obligatorie, însoțit de un părinte (sau reprezentant legal)

 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie moldovenesc al părinților.

IV. Pentru copiii mai mici de 10 ani: 

Prezența copilului este obligatorie, se prezintă unul din părinți (sau un reprezentant legal)

 • Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 • Certificat de naștere moldovenesc;
 • Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Certificat de căsătorie moldovenesc al părinților.

La depunerea cererii pentru minorul al cărui părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanței de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declarația acestui părinte, care va fi redactată în fața funcționarului consular sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului.

Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, care va fi redactată la consulat sau autentificată notarial. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu niciunul din părinţi, se va prezenta declaraţia de acord a ambilor părinţi care va fi redactată la consulat sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului.

Dacă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părinteşti, acordul acestuia nu este necesar. În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată, părintele care depune cererea pentru eliberarea paşaportului pe numele minorului, concomitent depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens în faţa funcționarului consular.

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naștere, căsătorie, divorț etc.) eliberate de organele competente ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, după 17 august 2001, urmează a fi legalizate prin „apostilare” de către Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii (adresa şi contactele oficiului de legalizări le găsiți în anexă).

Certificatele britanice sau emise de alt stat se transcriu în registrele moldovenești de stare civilă.

Taxa consulara urmează a fi achitată în ziua programării prin transfer bancar.

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)

Menționăm că actele de identitate sunt perfectate în Republica Moldova. Prin urmare, termenul de 5 și 20 zile este pentru perfectarea de către autoritățile competente în țară.

Astfel că, pașaportul la 5 zile ajunge la Ambasadă în decurs de 4 săptămâni și la 20 de zile la 9 săptămâni.

Taxele pentru îndeplinirea actelor de identitate click aici