Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Legalizarea documentelor/Apostila

Actele eliberate de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, după 17 august 2001, urmează a fi legalizate prin „apostilare” de către Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii  (adresa și contactele oficiului de legalizări le găsiți mai jos).

Totodată, este recunoscută Apostila britanică, fără supralegalizare suplimentară de către Ambasada Republicii Moldova la Londra.

Actele de stare civilă britanice (certificate de naștere, căsătorie, divorț, deces etc.), precum și pentru actele destinate spre utilizare în Republica Moldova, legalizarea (Apostilla) se aplica  la Ministerul afacerilor externe britanic, Departamentul Consular, Diviziunea Legalizari (The Legalisation Office Norfolk House (West) 437 Silbury Boulevard Milton Keynes MK9 2AH

Actele eliberate de către Republica Moldova

Începând cu data de 16 martie 2007, Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 privind Apostilla a intrat în vigoare pentru Moldova. Prin urmare, Ministerul de Justiției al Moldovei va aplica Apostilla pe actele eliberate de organele oficiale, sau cu participarea acestora, și care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul Marei Britanii.

Totodată, menţionăm că, începând cu data de 01.10.2013, Ministerul Justiţiei al RM – în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea apostilei – nu mai eliberează apostile semnate olograf, conform modelului vechi, fapt care nu aduce atingeri asupra valabilităţii apostilelor emise pînă la această dată. Autenticitatea apostilelor semnate electronic începînd cu 01.10.2013, cît şi cele semnate olograf pînă la această dată, pot fi verificate prin intermediul portalului www.apostila.gov.md.

Actualmente, sistemul e-apostila este utilizat în Regatul Spaniei, Columbia, Noua Zeelandă, iar Republica Moldova este al 4-lea stat care a implementat procedura în cauză. În conținutul e-apostilei sunt oferite 2 coduri (codul apostilei şi codul de siguranţă), care odată ce sunt introduse pe pagina-web www.apostila.gov.md, oferă posibilitatea de a verifica autenticitatea documentului apostilat.

Mai mult ca atît, în cazul în care se vor introduce ambele coduri (codul apostilă şi codul siguranţei), pe lîngă confirmarea autenticităţii apostilei aplicate, portalul www.apostila.gov.md va oferi opţiunea de a descărcă (download) documentul în cauză în varianta sa integrală în format pdf (e-apostila aplicată cu semnătură digitală şi copia scanată a documentelor supuse apostilării).

Links: 

e- Apostila: Serviciul care permite obținerea online a apostilei