Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Emigrare autorizată

Secţia consulară a Ambasadei primeşte actele pentru aprobarea stabilirii cu domiciliu permanent a cetăţenilor Republicii Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Marea Britanie. Setul de acte urmează a fi depus personal la Ambasadă, şi va cuprinde:

 1. Paşaport naţional de străinătate;
 2. Buletin de identitate (se retrage);
 3. Certificat de naştere, în original;
 4. Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, în original (în cazul căsătoriei încheiate în Marea Britanie se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie. Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc;
 5. Certificat de schimbare numelui, în original (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta);
 6. Certificat de naştere a copiilor minori, în original (dacă copilul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc);
 7. Cartea de muncă, în original (după caz);
 8. Livretul militar (se retrage);
 9. Declaraţia soţului (foştilor soţi) rămaşi în Republica Moldova, autentificată notarial, în cazul în care există copii minori, precum că persoana plecată în străinătate nu are obligaţiuni neîndeplinite prevăzute de legislaţie. În caz de deces al soţului se prezintă certificat de deces. În caz că unul dintre părinţi este lipsit de drepturile părinteşti se va prezenta hotărîrea instanţei judecătoreşti ce confirmă acest fapt;
 10. În cazul plecării în străinătate pentru stabilirea cu domiciliu permanent a copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani cu unul din părinţi se va prezenta acordul copiilor perfectat la notar, sau perfectat la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 11. Certificat de la ultimul loc de muncă în Republica Moldova despre lipsa obligaţiunilor neîndeplinite faţă de angajator. Dacă persoana la momentul plecării persoana nu era angajată la muncă, se va prezenta diploma de studii medii sau superioare;
 12. Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat;
 13. 2 fotografii (35mm x 45 mm) anfas, pe fon alb;
 14. Permisul de şedere eliberat de către organele competente ale Marii Britanii care confirmă permisiunea de aflare permanentă a solicitantului pe teritoriul ţărilor respective;
 15. Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în Marea Britanie.

Copiii minori ce nu sunt documentaţi cu paşaport pentru călătorii în străinătate se documentează, obligatoriu, în modul stabilit de legislaţie cu paşaport

Toate actele (cu excepţia certificatului din p. 15, 16) eliberate de către autorităţile britanice se prezintă legalizate conform procedurii stabilite şi traduse în limba română sau rusă.

Taxele pentru emigrarea auorizată click aici