Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Eliberarea certificatului privind starea civilă

Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetățean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorțat sau văduv).

Dosarele de solicitare a certificatului de stare civilă se depun PERSONAL la Ambasada RM la Londra, acest serviciu este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa: PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.
 
Certificatului eliberat de către Serviciul Stare Civilă (durează până la 2 luni), poate fi ridicat de solicitant personal sau la cerere poate fi remis la domiciliul prin intermediul poștei.
 
Acte necesare eliberării
Pentru eliberarea certificatului privind starea civilă, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:
·       cererea de modelul respectiv (2 copii), poate fi descărcata AICI;
·       actul de identitate al titularului, valabil (buletin de identitate sau pașaport); (2 copii);
·       documentele care fac dovada stării civile (certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat de deces); (2 copii).
 
Taxele pentru înregistrarea căsătoriei click aici