Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Dobindirea si redobindirea cetateniei Republicii Moldova

Persoanele domiciliate legal si obisnuit in strainatate depun cererile privind dobindirea cetateniei Republicii Moldova la Ambasada.

 

Cererea de forma stabilita se adreseaza Presedintelui Republicii Moldova si se depune la Oficiul Consular al Ambasadei, la care se anexeaza, in fiecare caz aparte, urmatoarele documente:

 • autobiografia, in care se indica data si termenul stabilirii in Republica Moldova, date despre starea civila, locul domiciliului, activitatea de munca, date despre rudele apropiate: parinti, sot (sotie), copii;
 • adeverinta de la domiciliu despre componenta familiei;
 • patru fotografii de marimea 4,5cmx3,5cm (mate);
 • adeverinta, precum ca persoana in cauza nu detine cetatenia anterioara sau adeverinta despre aprobarea renuntarii la aceasta cetatenie;
 • adeverinta de la locul de munca sau de studii. Persoanele, care nu sint plasate in cimpul muncii, prezinta o adeverinta de la organul administratiei publice locale despre sursele legale de existenta (venit obisnuit activitatii comerciale sau particulare, pensie, bursa, pensie alimentara, ajutor de somaj, indemnizatie pentru copii, intretinere materiala catre membrii familiei, economii financiare si depozite);
 • adeverinta despre sustinerea examenului de cunoastere a limbii de stat si a prevederilor Constitutiei Republicii Moldova;
 • actului de identitate (originalul) sau alta dovada privind domicilierea solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova sau casatoria cu un cetatean al Republicii Moldova;
 • Cazierul judiciar din tara de domiciliere (tradus in limba română si legalizat).

 

In scopul confirmarii informatiei prezentate in cererea-chestionar pot fi solicitate si alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de nastere ale copiilor minori, certificatele de infiere, casatorie, divort, deces; hotariri ale instantei de judecata, autentificate in modul stabilit.

 

Cererile si documentele necesare se expediaza la I.P. ”Agenția Servicii Publice” spre examinare si luarea deciziei. In rezultatul examinarii se intocmeste un aviz in baza caruia solicitantului i se elibereaza actele de identitate ale cetateanului Republicii Moldova.

 

Cererile de acordare a cetateniei Republicii Moldova nu vor fi examinate in cazul in care solicitantii nu dispun de autorizatia de plecare cu domiciliul stabil in strainatate, eliberata de catre I.P. ”Agenția Servicii Publice” al Republicii Moldova. In cazul respectiv este necesar sa se depuna cererile corespuzatoare la Ambasada in vederea stabilirii cu domiciliul permanent, la care se anexeaza:

 • acordul autenfificat notarial al parintilor, care ramin in Republica Moldova, privind lipsa unor obligatii materiale neexecutate fata de acestia, prevazute de lege. In cazul de deces al parintilor, se va prezenta copia certificatului de deces;
 • acordul autentificat notarial al unuia din soti (fosti soti), care ramin in Republica Moldova (daca au copii minori din aceasta casatorie), privind lipsa unor obligatii materiale neexecutate de catre cei care pleaca;
 • copiile certificatelor de nastere, casatorie, divort, precum si copiile certificatelor de nastere ai copiilor;
 • 2 fotografii color de marimea 90mm x120mm (mate). Copiii in virsta de la 7 ani pina la 16 ani se fotografiaza aparte;
 • copiii in virsta de la 12–18 ani, care pleaca cu domiciliul permanent in strainatate cu unul din parinti, prezinta consimtamintul de plecare al celuilalt parinte, autentificat notarial.

 

In scopul confirmarii informatiei indicate in cererea-chestionar se prezinta, in original, urmatoarele documente: actul de identitate; certificatul de nastere, certificatele de nastere ale copiilor minori, certificatele de infiere, casatorie, divort, deces; livretul militar, carnetul de pensie, carnetul de munca, diploma de studii (daca este cazul).

 

Termenul de examinare a cererii privind cetatenia

 

In conformitate cu Legea privind cetatenia Republicii Moldova nr.1020-XIV din 6 iunie 2000 si Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.197 din 12.03.2001 cu privire la procedura dobindirii si pierderii cetateniei Republicii Moldova – cererea de dobindire a cetateniei prin recunoastere, depuse de catre persoanele domiciliate in strainatate se examineaza in termen de pina la 3 (trei) luni (! Termenul va incepe se curga din ziua in care au fost depuse toate documentele necesare pentru acordarea sau redobindirea cetateniei Republicii Moldova).