A A A

Climatul investiţional şi de afaceri

Agenția de Investiții este o autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova pe dimensiunea economică și investițională, fiind administrator al Brandului de Țară pentru buna poziționare pe harta economică globală.

Agenția elaborează platforme și instrumente de promovare în susținerea mediului de afaceri din Republica Moldova și facilitează dialogul interinstituțional pentru investitorii străini, prin stabilirea de parteneriate de colaborare cu toate grupurile de interes.

Funcțiile Agenției de Investiții:

  • Promovarea imaginii țării;
  • Promovarea exporturilor;
  • Promovarea turismului;
  • Susținerea activității investiționale și protejarea investițiilor;
  • Fortificarea și implementarea diplomației economice.