A A A

Certificat de cazier judiciar

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: o cerere = o programare

 • Cererile depuse se examinează în termen de 5-10 zile lucrătoare din data recepționării cererii.
 • Costul pentru perfectarea cazierului îl găsiți la rubrica Taxe consulare și aferente
La cerere, certificatului de cazier judiciar poate fi expediat solicitantului prin poștă. Pentru a transmite certificatului de cazier judiciar perfectat la domiciliu, solicitanții sunt rugați să procure de la poștă (Royal Mail) și să prezinte, în momentul depunerii dosarului, un plic preplătit, conform MODELULUI – model plic-converted.pdf (gov.md)

La Ambasadă poate fi solicitat Certificatul consular privind cazierul judiciar (Criminal Record Checks).

Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane

Pentru solicitarea actelor indicate în această rubrică solicitantul va prezenta:
 • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport).

De asemenea, există posibilitatea solicitării prestării serviciului prin poștă. Transmiteți cererea cererea-cazier-judiciar.docx (live.com), copia actului de identitate valabil, dovada achitării taxei din ClientBanca și plicul preplătit conform MODELULUI – model plic-converted.pdf (gov.md) la adresa Ambasadei, iar după prelucrarea datelor, Cazierul va fi transmis la adresa indicată în cerere.

 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar (Criminal Record Checks) emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba română sau engleză, la solicitare.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul se emite de Ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar eliberat de Ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
 • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
 • la depunerea cererii, plata taxei poate fi efectuată doar prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin curier poștal (Royal Mail). Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, Ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la Ambasadă la numărul de mobil indicat în cerere, cu ridicarea actului de către solicitant.
 • La cerere, certificatului de cazier judiciar poate fi expediat solicitantului prin poștă. Pentru a transmite certificatului de cazier judiciar perfectat la domiciliu, solicitanții sunt rugați să procure de la poștă (Royal Mail) și să prezinte, în momentul depunerii dosarului, un plic preplătit, conform MODELULUI – model plic-converted.pdf (gov.md)
 • în cazul în care se solicită prezentarea unui cazier judiciar eliberat nemijlocit din țară, de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova și legalizat cu apostila de la Haga, acesta poate fi solicitat prin persoană terță, împuternicită prin procură autentificată notarial la Ambasadă sau solicitat on-line prin portalul serviciilor electroniceSolicitare cazier judiciar, cazier contravențional (gov.md).Această opțiunea permite solicitarea concomitentă a aplicării apostilei pe document, inclusiv eliberarea cazierului în limba engleză.Totodată, în vederea prevenirii falsificării certificatelor eliberate,MAIa implementat aplicarea codurilor QR. În acest sens, originalul digital al fiecărui certificat va fi accesibil solicitantului pe întreaga durată a termenului său de valabilitate, prin scanarea codului QR.