Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord pot obține Certificat de cazier judiciar eliberat de Ambasadă.

 

Astfel, prin intermediul Ambasadei, se poate obține Certificat de cazier judiciar (Criminal Record Checks), care se eliberează în limba engleză și nu necesită legalizare suplimentară.

 

Cererea pentru obținerea certificatului poate fi depusă la Ambasadă în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, între orele 09:00-13:00) cu programare prealabilă. De asemenea, există posibilitatea solicitării prestării serviciului prin poștă.

 

Actele necesare a fi prezentate sunt:

  • cererea completată, care poate fi accesată aici
  • copia unui act de identitate valabil (buletin de identitate moldovenesc sau pașaport moldovenesc);
  • dovada achitării taxei consulare;
  • în cazul expedierii cererii prin poștă, la dosar se va anexa un plic preplătit pentru expedierea în adresa solicitantului a documentului perfectat.

 

Cererile depuse se examinează în termen de 10-14 zile lucrătoare din data recepționării cererii. Acest termen nu include perioada expedierii poștale a documentului solicitat. Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

 

Conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne Nr. 353 din 18.11.2016 privind aprobarea Instrucțiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenționale și altor certificate de către Serviciul tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, art. 20

 

Persoanei, care nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova i se eliberează certificat de cazier detaliat în formatul A5 cu următorul text: 

 

„Persoana identificată prin IDNP __________ nu a fost trasă la răspundere penală, nu are antecedente penale stinse sau nestinse şi nu este anunţată în căutare pe teritoriul Republicii Moldova”.

 

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

 

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

 

Account Name:Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code:30-65-41
Account number:35145860
Reference:numele prenumele pentru cine se achita taxa

 

Tipul de acţiunePerioada de perfectare a actului de către Agenţia Servicii Publice a RMTaxa consulară şi plata aferentă, în GBPPlata pentru perfectarea actului prin intermediul Agenţiei Serviciii Public al RM, în GBPTotal costul serviciului consular cu ridicarea actelor la sediul Ambasdei, în GBPTotal costul serviciului consular, la solicitarea expedierii actelor perfectate titularului cu serviciul special poştal, în GBP
VII. Alte acțiuni consulare     
1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 32 3240
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 32 32nu se perfectează prin poştă