Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Certificat de cazier judiciar

Durata serviciului: 5 minute
Programarea este obligatorie: o cerere = o programare

 • Cererile depuse se examinează în termen de 5-10 zile lucrătoare din data recepționării cererii.
 • Costul pentru perfectarea cazierului îl găsiți la rubrica Taxe consulare și aferente
La cerere, certificatului de cazier judiciar poate fi expediat solicitantului prin poștă. Pentru a transmite certificatului de cazier judiciar perfectat la domiciliu, solicitanții sunt rugați să procure de la poștă (Royal Mail) și să prezinte, în momentul depunerii dosarului, un plic preplătit, conform MODELULUI – model plic-converted.pdf (gov.md)

La Ambasadă poate fi solicitat Certificatul consular privind cazierul judiciar (Criminal Record Checks).

Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane

Pentru solicitarea actelor indicate în această rubrică solicitantul va prezenta:
 • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport).

De asemenea, există posibilitatea solicitării prestării serviciului prin poștă. Transmiteți cererea cererea-cazier-judiciar.docx (live.com), copia actului de identitate valabil, dovada achitării taxei din ClientBanca și plicul preplătit conform MODELULUI – model plic-converted.pdf (gov.md) la adresa Ambasadei, iar după prelucrarea datelor, Cazierul va fi transmis la adresa indicată în cerere.

 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar (Criminal Record Checks) emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba română sau engleză, la solicitare.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul se emite de Ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar eliberat de Ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
 • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
 • la depunerea cererii, plata taxei poate fi efectuată doar prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin curier poștal (Royal Mail). Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, Ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la Ambasadă la numărul de mobil indicat în cerere, cu ridicarea actului de către solicitant.
 • La cerere, certificatului de cazier judiciar poate fi expediat solicitantului prin poștă. Pentru a transmite certificatului de cazier judiciar perfectat la domiciliu, solicitanții sunt rugați să procure de la poștă (Royal Mail) și să prezinte, în momentul depunerii dosarului, un plic preplătit, conform MODELULUI – model plic-converted.pdf (gov.md)