Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, între Republica Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au fost semnate 15 acorduri.

 

În contextul Brexit, urmează să fie încheiat un Acord de parteneriat politic și comerț care va înlocui Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană în relațiile bilaterale moldo-britanice.

 

  1. Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind promovarea si protejarea reciproca a investiţiilor;
  2. Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la transportul rutier internaţional;
  3. Memorandum de înţelegere intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii privind cooperarea tehnica;
  4. Memorandum de înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor de Poliţie, Procuratura Regală a Angliei şi Ţării Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul de Taxe Vamale şi Accize al Maiestăţii Sale, Brigada Naţională împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în domeniul Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în combaterea infracţiunilor grave, crimei organizate, traficului ilicit de droguri şi în alte probleme similare de interes reciproc;
  5. Declaraţia Comună a Republicii Moldova şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
  6. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în domeniul reciclării profesionale a militarilor trecuţi în rezervă (retragere) din rândurile forţelor armate ale Republicii Moldova;
  7. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea şi schimbul de materiale geografice în domeniul cartografiei/geodeziei între Serviciul Topografic al Armatei Naţionale a Republicii Moldova şi Cercetarea Geospaţială de Apărare a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
  8. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea şi relaţiilor în domeniul apărării;
  9. Memorandum de Înţelegere privind cooperarea bilaterală între Curtea de Conturi a Republicii Moldova şi Oficiul Naţional de Audit al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
  10. Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital.