Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Buletine de Identitate

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Dacă se solicită concomitent buletin și pașaport se vor face două programari.

 • Buletinului de identitate este perfectat în Republica Moldova, prin urmare, termenul de 5 și 20 zile este pentru perfectarea de către autoritățile competente în țară.
 • Astfel că, buletinului de identitate la 5 zile ajunge la Ambasadă în decurs de 4 săptămâni și la 20 de zile la 9 săptămâni.
 • Costul pentru perfectarea buletinului de identitate îl găsiți la rubrica Taxe consulare și aferente

+8 £ – taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu

Buletinul de identitate se eliberează în următoarele cazuri:
 • expirarea termenului de valabilitate
 • la prima eliberare;
 • minorilor
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
 • constatarea inexactităților, neconformităților, furtului de identitate sau identității false schimbarea domiciliului
 • schimbarea domiciliului
 • în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităților, străzilor, de renumerotare a imobilelor, de înființare a localităților, a străzilor, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare
 • cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender
 • preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9)
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova
 • solicitarea titularului de a-l preschimba
 • 2 fotografii de format 10x15cm + 2 fotografii de format 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (cerințe pentru fotografii: fotografia va avea vechimea de cel mult 6 luni, va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepți, cu privirea directă, cu expresie neutră a feței şi gura închisă. Ochii vor fi deschiși și ne umbriți de păr. Vor lipsi acoperămintele de cap şi frezele ce acoperă fața, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecții pe față sau fundal, efectul ochi roșii.)
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire;
 • pașaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate);
 • buletinele de identitate cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile ale părinților, în baza cărora se întocmește o declarație autentificată pentru stabilirea identității solicitantului buletinului de identitate (dacă se solicită buletin pentru copil pînă în 18 ani);
 • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • certificat de naștere, certificat de naștere a copilului minor, certificat de căsătorie, certificat de divorț (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soțului/soției, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului se va prezenta certificatul de divorț emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 • dovada achitării taxelor (taxele se vor achita prin virament la contul bancar al consulatului – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).
 • Buletinul de identitate se eliberează cu fișa de însoțire. Fișa de însoțire face dovada înregistrării la reședință şi este destinată pentru realizarea dreptului de vot în Republica Moldova și nu influențează asupra valabilității buletinului de identitate;
 • Buletinul de identitate este valabil de la naștere pînă la 10 ani / de la 10 pînă la 16 ani / de la 16 pînă la 25 ani / de la 25 pînă la 45 ani / de la 45 de ani – pe viață; 
 • Persoanele, care solicită buletin de identitate şi la momentul depunerii cererii nu au posibilitate de a fi înregistrate la domiciliu/reședință, buletinul de identitate poate fi eliberat fără înregistrare la domiciliu/reședință;
 • Cererea de perfectare a buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de pașaport;
 • În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetățeanul depune o declarație în acest sens cu specificarea circumstanțelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate;
 • fotografierea persoanei NU are loc în incinta Ambasadei;
 • Dosarul solicitantului se expediază către Agenția Servicii Publice care examinează cererea și perfectează actul;
 • Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată personal de către solicitant pe plic, prin curier (Royal Mail). Dacă persoana nu a solicitat livrarea actului la domiciliu, aceasta va fi informată despre orarul de ridicare a buletinului de la Ambasadă, la numărul de mobil lăsat de persoană în calendarul programărilor, cu ridicarea pașaportului de către solicitant.