Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Buletine de Identitate

PERFECTAREA BULETINELOR DE IDENTITATE

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor de la momentul naşterii pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaţionale.

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pot perfecta buletine de identitate prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Londra în următoarele situaţii:

 • eliberarea primară a buletinului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea buletinului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;

Depunerea cererii

Cererea se depune personal la sediul Ambasadei, în scris, în fața funcționarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular.

În cazul minorilor, şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate.

Menționăm că actele de identitate sunt perfectate în Republica Moldova. Prin urmare, termenul de 5, 15, 30 zile este pentru perfectarea de către autoritățile competente în țară.

Astfel că, pașaportul la 5 zile ajunge la Ambasadă în decurs de 3-4 săptămâni, la 15 zile în 6-7 săptămâni și la 30 de zile la 8-9 săptămâni.

 

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name:Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code:30-65-41
Account number:35145860
Reference:numele prenumele pentru cine se achita taxa

 

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)

Documente necesare:

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • buletinul de identitate aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;

Notă! Persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldoveneşti vor prezenta paşaportul national eliberat de autorităţile străine.

În cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanţilor legali.

 • fotografii: fotografie 3,5x4,5cm – 2 buc.; fotografie 10x15 cm – 2 buc.
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • certificatele de stare civilă:

certificatul de naştere;
certificatul de căsătorie (după caz);
certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui (după caz);
certificatele de naştere ale minorilor;
certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);

 • dovada înregistrării la domiciliu-reşedinţă:

buletinul de identitate se eliberează persoanelor, care anterior nu au deţinut act de identitate de uz intern cu înregistrarea concomitentă la domiciliu/reşedinţă. Minorii se înregistrează la adresa unuia din reprezentanţii legali şi drept dovadă serveşte actul de identitate de uz intern al acestuia aflat în posesie cu menţiunea privind domiciliul/reşedinţa sau se utilizează informaţia din baza de date a Registrului de stat al populaţiei. Data înregistrării la domiciliu/reşedinţă trebuie să fie identică cu data întocmirii cererii-chestionar CA;

persoanelor, care solicită buletin de identitate şi la momentul depunerii cererii nu au posibilitate de a fi înregistrate la domiciliu/reşedinţă, buletinul de identitate poate fi eliberat fără înregistrare la domiciliu/reşedinţă;

 • declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 • declaraţia autentificată a reprezentanţilor legali (părinţilor) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identităţii solicitantului buletinului de identitate;
 • în cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate;
 • dovada achitării taxei stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, după 17 august 2001, urmează a fi legalizate prin „apostilare” de către Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii (adresa şi contactele oficiului de legalizări le găsiţi în anexă). Originalele acestor documente urmează a fi traduse în limba română.

Tipul de acţiunePerioada de perfectare a actului de către Agenţia Servicii Publice a RMTaxa consulară şi plata aferentă, în GBPPlata pentru perfectarea actului prin intermediul Agenţiei Serviciii Public al RM, în GBPTotal costul serviciului consular cu ridicarea actelor la sediul Ambasdei, în GBPTotal costul serviciului consular, la solicitarea expedierii actelor perfectate titularului cu serviciul special poştal, în GBP
2. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate (BI) şi perfectarea acestuia (cu excepţia celor indicate în p.2.1 şi 2.2).  30 zile calendaristice3564149
15 zile calendaristice3694553
5 zile lucrătoare37185563
2.1 Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic al cetăţeanului RM (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP, paşaportului de tip sovietic), declarat pierdut sau furat pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate  30 zile calendaristice3564149
15 zile calendaristice36145058
5 zile lucrătoare37276472
2.2 Perfectarea setului de documente şi eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP) pentru ceţeanul RM, aflat provizoriu în străinătate:24 ore      
a) fără fotografierea persoanei;3423644
b) cu fotografierea persoanei sau scanarea fotografiei acesteia3734048
2.3 Perfectarea setului de documente pentru eliberarea fişei de însoţire la buletinul de identitate al cetăţeanului RM (RA de generaţia I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului pentru cetăţeanul RM, aflat provizoriu în străinătate  30 zile calendaristice3213341
15 zile calendaristice3223442
5 zile lucrătoare3233543