Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Buletine de Identitate

PERFECTAREA BULETINELOR DE IDENTITATE

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa: PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

Atenție. Programarea este valabilă doar pentru un buletin de identitate.

Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează cetățenilor de la momentul nașterii pentru întrebuințare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaționale.

Cetățenii Republicii Moldova aflați temporar în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pot perfecta buletine de identitate prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Londra în următoarele situații:

 • eliberarea primară a buletinului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea buletinului de identitate;
 • dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;

Depunerea cererii

Cererea se depune personal la sediul Ambasadei, în scris, în fața funcționarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular.

În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate acționează reprezentantul legal al acestuia, cu condiția prezenței obligatorii a persoanei reprezentate.

Pentru examinarea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitantul depune PERSONAL la Ambasadă, după caz,  următoarele acte în original + 1 fotocopie:

 • buletinul de identitate aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;
 • fotografii: 3,5x4,5cm – 2 buc. și 10x15 cm – 2 buc. (fotografii biometrice color identice pe fon alb, anfas)
 • actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul minorilor);
 • certificatele de stare civilă:      

          - certificatul de naştere;
          - certificatul de căsătorie (după caz);
          - certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
          - certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui (după caz);
          - certificatele de naştere ale minorilor;
          - certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);

 • dovada înregistrării la domiciliu-reședință:

Buletinul de identitate se eliberează persoanelor, care anterior nu au deținut act de identitate de uz intern cu înregistrarea concomitentă la domiciliu/reședință. Minorii se înregistrează la adresa unuia din reprezentanții legali şi drept dovadă servește actul de identitate de uz intern al acestuia aflat în posesie cu mențiunea privind domiciliul/reședința sau se utilizează informația din baza de date a Registrului de stat al populației. Data înregistrării la domiciliu/reședință trebuie să fie identică cu data întocmirii cererii-chestionar CA;

Persoanele, care solicită buletin de identitate şi la momentul depunerii cererii nu au posibilitate de a fi înregistrate la domiciliu/reședință, buletinul de identitate poate fi eliberat fără înregistrare la domiciliu/reședință;

 • declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 • declarația autentificată a reprezentanților legali (părinților) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identității solicitantului buletinului de identitate;
 • în cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetățeanul depune o declarație în acest sens cu specificarea circumstanțelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate;
 • dovada achitării taxei stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naștere, căsătorie, divorț etc.) eliberate de organele competente ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, după 17 august 2001, urmează a fi legalizate prin „apostilare” de către Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii (adresa şi contactele oficiului de legalizări le găsiţi la rubrica Legalizarea documentelor). Originalele acestor documente urmează a fi traduse în limba română.

Menționăm că actele de identitate sunt perfectate în Republica Moldova. Prin urmare, termenul de 5 și 20 zile este pentru perfectarea de către autoritățile competente în țară.

Astfel că, pașaportul la 5 zile ajunge la Ambasadă în decurs de 4 săptămâni și la 20 de zile la 9 săptămâni.

Taxa consulara urmează a fi achitată în ziua programării la Ambasadă prin transfer bancar.

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash) 

Taxele pentru îndeplinirea actelor de identitate click aici