Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Apostila

Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 739 din 18.09.2013, au fost operate unele modificări şi completări ale HG nr. 163 din 15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei. Astfel, potrivit noilor modificări, începând cu 1 octombrie 2013, se eliberează doar apostila semnată digital (e-apostila), care constă într-o alonjă (prelungire a unui document) ce va conţine apostila semnată electronic şi copia actului oficial supus apostilării - ambele acte găsindu-se într-un fişier format pdf.

 

Totodată, menţionăm că, începând cu data de 01.10.2013, Ministerul Justiţiei al RM – în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea apostilei – nu mai eliberează apostile semnate olograf, conform modelului vechi, fapt care nu aduce atingeri asupra valabilităţii apostilelor emise pînă la această dată. Autenticitatea apostilelor semnate electronic începînd cu 01.10.2013, cît şi cele semnate olograf pînă la această dată, pot fi verificate prin intermediul portalului www.apostila.gov.md.

 

Pentru informare, se comunică faptul că, apostila electronică este implementată potrivit recomandărilor Apostille Handbook (www.hcch.net/upload/apostille_hbe.pdf), precum şi a concluziilor (www.hcch.net/upload/e-app8uy_concl_en.pdf) de pe urma Forumului Internaţional al e-APP din 17-18 octombrie 2013, organizat la Montevideo (Uruguay), unde au participat reprezentanţi ai statelor membre la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961.

 

Actualmente, sistemul e-apostila este utilizat în Regatul Spaniei, Columbia, Noua Zeelandă, iar Republica Moldova este al 4-lea stat care a implementat procedura în cauză. În conţinutul e-apostilei sunt oferite 2 coduri (codul apostilei şi codul de siguranţă), care odată ce sunt introduse pe pagina-web www.apostila.gov.md, oferă posibilitatea de a verifica autenticitatea documentului apostilat.

 

Mai mult ca atît, în cazul în care se vor introduce ambele coduri (codul apostilă şi codul siguranţei), pe lîngă confirmarea autenticităţii apostilei aplicate, portalul www.apostila.gov.md va oferi opţiunea de a descărcă (download) documentul în cauză în varianta sa integrală în format pdf (e-apostila aplicată cu semnătură digitală şi copia scanată a documentelor supuse apostilării).