Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Anunț privind concursul de angajare a unui asistent consular

Publicat:Sun, 13/06/2021 - 15:39

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord anunță demararea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de asistent consular, angajat pe plan local, în vederea completării schemei de personal a Secției Consulare a Ambasadei.
Activitatea asistentului consular se va desfășura în baza unui contract de prestări servicii, remunerarea fiind la nivelul salariului minim pe economie din Marea Britanie, pentru o perioadă determinată.

Condiții de participare

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- sunt cetățeni moldoveni cu rezidență legală pe teritoriul Marii Britanii și au capacitate deplină de exercițiu;
- cunosc foarte bine limbile română și engleză;
- cunoștințe și abilități de utilizare a echipamentelor și programelor IT (Word, Excel, Outlook, etc.);
- dispun de abilități de comunicare și lucru cu publicul, precum si lucru în echipă.

În vederea preselecției, persoanele interesate vor transmite la adresa: embassy.london@mfa.gov.md, până la termenul limită de 21.06.2021 dosarul cuprinzând următoarele documente:

- CV detaliat, cu fotografie de dată recentă;
- Copie scanată/fotografie a buletinului de identitate sau pașaportului moldovenesc;
- Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Persoanele care vor fi selectate în urma probei de dosare vor trebui să prezinte documentele susmenționate și în original la interviul organizat la sediul Ambasadei.