Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Acte notariale

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord îndeplinește acte notariale (procuri, declarații, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova.

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa: PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

Atenție ! Programarea este valabilă doar pentru o acțiune notarială.

Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă următoarele documente:

  1. un act de identitate valabil al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate + fișa de însoțire) în original + o fotocopie la data eliberării actului notarial;
  2. copia după actul de identitate (pașaport sau buletin de identitate) al persoanei care este împuternicită, cuprinzând (data, locul nașterii, adresa de domiciliu), datele de referință a actului de identitate – seria, numărul, data eliberării, cod personal, autoritatea emitentă;
  1. alte acte/fotocopii relevante, în funcție de obiectul procurii (Ex: titlu de proprietate, certificat de înmatriculare, certificate de stare civilă etc.).
Taxa consulara urmează a fi achitată în ziua programării la Ambasadă prin transfer bancar.
ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)
 
Taxele pentru îndeplinirea actelor notariale click aici 
 
IMPORTANT!
  • Procurile şi declarațiile urmează a fi semnate PERSONAL de către solicitant în prezența funcționarului consular. Legislația Republicii Moldova nu permite autentificarea actelor notariale prin poștă, fax sau e-mail;
  • Actele notariale perfectate se eliberează în aceeași zi;
  • Pentru reducerea timpului de perfectarea procurii sau declarației, solicitantul urmează să expedieze la e-mailul Ambasadei (consul.london@mfa.gov.md) modelul solicitat în format  “WORD”;
  • În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci când copilul călătorește cu unul dintre părinți, (parinții fiind în căsătorie) NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.

NOTĂ: Acte notariale care pot fi redactate de către notari publici din Marea Britanie

În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de deplasare la Ambasadă, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar public din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

După emiterea actului notarial străin (procură sau declarație), acesta va necesita apostilarea documentului (http://www.gov.uk/get-document-legalised/) și, ulterior, actele notariale vor trebui traduse fie în Republica Moldova fie în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, traducerea, de asemenea, trebuie sa fie apostilată.

Vedeți rubrica Legalizează Documentelor.