Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Acte notariale

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord îndeplineşte acte notariale (procuri, declaraţii, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova şi a cetăţenilor străini. Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă următoarele documente:

  • Paşaport naţional sau buletin de identitate valabile;
  • Copia paşaportului sau a buletinului de identitate valabile ale persoanei pe numele căruia se perfectează actul (în cazul solicitării perfectării procurii).

Procurile sau declaratiile vor fi semnate de solicitant la sediul Ambasadei in prezenta functionarului consular. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaratiilor prin posta, fax sau e-mail.

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name:Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code:30-65-41
Account number:35145860
Reference:numele prenumele pentru cine se achita taxa

 

Legalizari

Incepind cu data de 16 martie 2007, Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 privind Apostilla a intrat in vigoare pentru Moldova. Prin urmare, Ministerul de Justitiei al Moldovei va aplica Apostilla pe actele eliberate de organele oficiale, sau cu participarea acestora, si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul Marei Britanii. Totodata, este recunoscuta Apostila britanica, fara supralegalizare suplimentara de catre Ambasada Moldovei la Londra.

Pentru aplicarea Apostillei pe acte nationale ca sa fie valabile pe teritoriul Marei Britanii este necesar sa vizitati pagina oficiala a Ministerului de Justitie (www.justice.gov.md)

Actele de stare civila britanice (certificate de nastere, casatorie, divort, deces etc.), precum si pentru actele destinate spre utilizare in Republica Moldova, legalizarea (Apostilla) se aplica:

  • pentru acte britanice - Ministerul afacerilor externe britanic, Departamentul Consular, Diviziunea Legalizari (The Legalisation Office Norfolk House (West) 437 Silbury Boulevard Milton Keynes MK9 2AH

Tel: 01908 295 111

Fax: 01909 295 122

Email: Legalisationoffice@fco.gov.uk).

Îndeplinirea actelor notariale 

 

Tipul acțiuniiTaxa consulară şi plata aferentă,în GBPTotal costul serviciului consular,în GBP
1. Autentificarea procurii:
a)în numele persoanei fizice
b)în numele persoanei juridice

27
53

27
53
2. Autentificarea testamentului2727
3. Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj
93

93
4. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale4949
5. Legalizarea semnăturilor pe documente99
6. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele22
7. Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele1313
8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului18

9

1318

9

13
9. Primirea documentelor la păstrare1818
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv
9

9
11. Întocmirea protestelor de mare2727
12. Asigurarea probelor4444
13. Alte acte notariale4444