Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

‼️Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova a aprobat Hotărârea nr 12 din 25.05.2020, cu unele completări la Hotărârea CNESP nr. 11 din 15 mai 2020.

Publicat:Tue, 26/05/2020 - 16:18

Potrivit acesteia: https://gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr.12_din_25.05.2020.pdf

1. Transportul feroviar și rutier internațional de persoane este reluat din 26 mai curent.

2. Au fost introduse completări cu privire la trecerea frontierei de stat a persoanelor care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, angajaților transfrontalieri, conducătorilor auto și personalului de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele navelor/aeronavelor și brigăzile garniturilor de tren.
Așadar, se interzice până la data de 30.06.2020 intrarea pe teritoriul RM, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cu următoarele excepţii:
- membri de familie ai cetățenilor RM;
- persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
- membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
- pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
- persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
- lucrătorii transfrontalieri;
- conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.

3. Totodată, au fost precizate categoriile de persoane care nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare de 14 zile, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă.
Așadar, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în RM vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate. Excepție sunt:
- conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;
- persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
- elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;
- lucrătorii transfrontalieri;
- membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
- persoane în tranzit.

Hotărârea CNESP nr. 12 din 25 mai 2020 a intrat în vigoare la momentul emiterii.