Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

A A A

Înregistrarea căsătoriilor

Înregistrarea căsătoriilor
 
În conformitate cu prevederile lit. f.), art. 5 al Convenției cu privire la relațiile consulare, încheiată la 24.04.1963, la Viena, funcționarul consular poate acționa în calitate de ofițer de stare civilă cu exercitarea funcțiilor similare, în măsura în care legile și regulamentele statului permit acest lucru.
 
În conformitate cu legislația britanică, căsătoriile pot fi încheiate doar în anumite clădiri/localuri și de către anumite persoane (Approved Premises and Approved Registrar), misiunile diplomatice și oficiile consulare străine nefiind incluse în această categorie.
 
Pentru a vă căsători în Marea Britanie este necesar să vă adresați la City Hall/ Town Hall din localitatea/ districtul din Marea Britanie unde locuiți. După încheierea căsătoriei, va fi necesară înscrierea căsătoriei şi în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.
 
Marea Britanie recunosc doar divorțurile înregistrate de o curte de jurisdicție civilă de pe teritoriul acestor state. Astfel, divorțurile înregistrate de misiunile diplomatice și consulare nu sunt recunoscute.
 
Astfel, efectele juridice ale căsătoriilor înregistrate la Ambasada Republicii Moldova la Londra se vor limita doar la teritoriul Republicii Moldova și ale altor state (în dependență de legislația lor internă), nefiind, în același timp, recunoscute de către autoritățile britanice.
 
Pentru încheierea căsătoriilor la Ambasada RM la Londra, acest serviciu este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa: PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.
 
Cetățenii RM urmează să depună următoarele documente:
·       Buletinele de identitate ale viitorilor soți, valabile; însoțite de 2 copii;
·       certificatele de naștere ale viitorilor soți, însoțite de 2 copii;
·       În cazul în care nu este prima căsătorie – urmează să fie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, deces, ş.a.);
 
Notă: Este obligatorie prezentarea personală a viitorilor soți pentru depunerea tuturor actelor necesare și a declarației de căsătorie, ulterior funcționarul consular va stabili un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăși termenul de două luni de la data depunerii declarației de căsătorie.
 
Taxele pentru înregistrarea căsătoriei click aici